Lockpriserna har kommit tillbaka

Något av det minst populära som finns när det kommer till sådant som hör till köp och försäljningar är lockpriser. Trots detta är lockpriserna tillbaka, efter att ha varit ute i kylan en tid.

Pengar och bostadsannonserEtt lockpris är ett utgångspris på en bostad som är betydligt lägre än det pris mäklaren förväntar sig. Att sätta den här typen av priser strider mot god fastighetsmäklarsed, och är inte direkt uppskattat av köpare heller. På Mäklarsmafundets sajt tar man avstånd från lockpriser, skriver Svt. Fastighetsmäklarinspektionen, som är en statlig tillsynsmyndighet, varnar samtliga mäklare som i myndighetens ögon har använt sig av lockpriser. Privatpersoner kan anmäla mäklare till myndigheten. Förra året anmäldes 105 mäklare för att ha satt lockpriser.

För att komma till rätta med lockpriserna infördes accepterat pris år 2011. Detta initiativ kom från mäklarna själva. Bostaden ska annonseras ut till ett pris som säljaren kan tänka sig att sälja för. Mäklarna är dock angelägna om att få igång budgivningen, och har därför inte velat skriva för höga utgångspriser. Det kan leda till att objekten ligger ute till försäljning länge, och då undrar många köpare om det är något fel på bostaden. Det kan leda till att de inte lägger något bud. En del av problemet är alltså systemet med budgivning. Det är åtminstone vad vissa mäklare skulle hävda. Utomlands kan det se annorlunda ut. I USA, till exempel, är det vanligaste att säljaren anger det pris som hen hoppas få. Det är ytterst sällan som budgivningen når upp till detta pris. Som potentiell köpare har man alltså större möjlighet att avgöra om man har råd att delta i budgivningen. Det skulle dock dra ut på tiden att införa en sådan process i Sverige.

Ett annat alternativ som har förts fram är att göra bud på bostäder bindande. Det skulle å andra sidan kunna leda till att marknaden för bostäder dör, eftersom ingen skulle våga lägga bud över huvud taget.

Lockpriser ger fler försäljningar

Enbart i de två största städerna i landet beräknas lockpriserna skapa samhällskostnader för köparna på ungefär 250 miljoner kronor om året, eftersom de skapar tidsförluster. Så varför har de gjort comeback? Det enkla svaret är att lockpriser ökar sannolikheten att bostaden ska bli såld, vilket naturligtvis gynnar mäklare och säljare. Anders Österling, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet, har undersökt vad som hände när accepterat pris infördes. Acceptpriserna gjorde att efterfrågan sjönk, och det kom färre personer på visningarna, men slutpriserna påverkades inte. Det kan tyckas paradoxalt, men lockpriser ökar sannolikheten att en bostad ska bli såld, utan att för den skull öka slutpriset. Mer om studien finns att läsa här.

Det ska sägas direkt att studien avser bostadsrätter i Stockholms- och Göteborgsområdet, så det är svårt att veta om resultaten även gäller för småhus eller i övriga landet.