Priserna sjönk, och sen steg de

Prisutvecklingen på bostäder i Sverige har varit något av en berg- och dalbana under detta år. Vad beror det på?

När Svenska Dagbladet vid midsommar frågade mäklare vad de trodde om prisutvecklingen under resten av året svarade majoriteten att de trodde på stillastående priser under hösten. Detta gällde både för bostadsrätter och villor. På en mäklarfirma trodde man till och med att priserna skulle kunna sjunka med upp till fem procent under hösten. Mer om detta finns att läsa här.

Men har det blivit så? Än är inte hösten här, men priserna har inte sjunkit, snarare tvärt om. Under juni och juli är det färre bostäder ute till försäljning, men priserna steg under dessa månader. Ökningen var på hela 2,9 procent för riket som helhet. I Stockholm ökade priserna med 3,5 procent, men även efter ökningen ligger de under toppnoteringarna från april. Till viss del berodde det på att det var färre bostadsrätter och villor än normalt som såldes under de första

AmorteringsspöketBostadsrätter vid Norra Älvstranden i Göteborg

När hösten kommer är det fler lägenheter ute till försäljning, men det är också fler som letar efter nytt boende. Därför kommer priserna troligen att stiga mer igen i höst. Det återstår dock att se om de kommer att komma upp på vårens nivåer. Då ”dopades” nämligen priserna eftersom många passade på att köpa innan amorteringskravet infördes. Amorteringsspöket har tidigare drivit upp priserna, då många passade på att köpa en bostad redan när det annonserades att ett krav skulle införas. Eftersom kravet annonserades ganska lång tid innan det slutligen trädde i kraft har det gett upphov till flera prisökningar. Nu när det är infört tror de flesta att marknaden kommer att stabiliseras, med priser på en fortsatt hög nivå. Men helt säker kan man naturligtvis inte vara.

Amorteringskravet påverkade också försäljningen av fritidshus. De flesta prioriterade köpet av primärbostad, och försäljningen av fritidshus sjönk med 40 % under första halvan av 2016.