Regeringen vill se fler trähus

Hamngatan i HjoDet råder stor brist på bostäder i Sverige. Samtidigt är trä, en av Sveriges stora exportvaror, ett byggnadsmaterial som har flera fördelar, och kanske kan göra det möjligt att bygga snabbare. Regeringen har nu aviserat att man vill se ett ökat byggande av trähus.

Trähus har länge varit förknippade med de stora stadsbränderna. Västervik brann 1677, Uppsala brann 1702, 1766 och 1809. Mest kända är dock troligen stadsbränderna i Sundsvall och i Umeå, som båda inträffade 1888. Det är stadsbränderna som har lett till att de flesta svenska städer idag är stenstäder. De få trästäder som finns – framför allt Nora, Hjo och Eksjö – har det gemensamt att de klarade sig från stora stadsbränder, även om eldsvådor har inträffat även där.

Idag är brandsäkerheten på en helt annan nivå än då man beslöt att inte bygga stora boningshus i städerna i trä. Trä har ju också flera fördelar som byggnadsmaterial, inte minst är det lätt och förnybart. Att bygga ett hus i trä ger hälften så stora utsläpp av klimatgaser som att bygga motsvarande hus i sten.

Utredning på gång

Och det går att bygga högt även i trä. Att bygga ett sjuvåningshus i trä är inga problem, och faktum är att det blir billigare än att bygga i stål och betong. Med modern brandskyddsteknik är det heller inte mer riskabelt att bo i ett trä- än i ett stenhus. Mer om trähus, som förordas av både forskare och branschföreträdare, finns att läsa här.

Därför har regeringen annonserat att man vill se en utredning av för- och nackdelarna med att bygga i trä. Tanken är att utredningen ska resultera i politiska åtgärder för att öka byggandet av trähus. När utredningen ska starta, och när resultaten av den kommer att presenteras, är i dagsläget inte klart.